سولفات نقره | سولفات نقره فوق خالص

سولفات نقره خالص

قادر به تولید و ارائه سولفات نقره خالص و سولفات نقره فوق خالص در هر مقدار درخواستی با کیفیتی برابر با مرک آلمان

سولفات نقره با فرمول شیمیایی (Ag2SO4) یک ترکیب یونی سفید رنگ از نقره می باشد. معمولا از این ماده به عنوان یک جایگزین بی رنگ بجای نیترات نقره استفاده می شود.

سولفات نقره در شرایط عادی پایدار است و می توان براحتی انبار کرد ولی درصورتی که در مقابل نور مستقیم آفتاب و یا هوا قرار گیرد دکومپوز (اکسید) شده و به رنگ سیاه تغییر می کند.

مجموعه ایران شیمی قادر به ارائه سولفات نقره فوق خالص با درجه خلوص 99.99 الی 99.999 درصد در هر میزان درخواستی می باشد. قابل ارسال به تمامی نقاط کشور. در زیر توضیحاتی در رابطه با سولفات نقره ارائه شده است.

جهت دریافت مشخصات و آنالیز سولفات نقره کلیک کنید.


برای هرگونه اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید.

04432238582 - 04433432757

درباره سولفات نقره

   سولفات نقره یک منبع نقره با حلالیت پایین در آب و اسید است. ترکیبات سولفات، نمک ها و یا استر هایی از اسید سولفوریک هستند که در آن اتم فلز با یک یا دو اتم هیدروژن جایگزین می شوند. بیشتر تیرکیبات سولفات براحتی در آب حل شده و در صنعت تصفیه آب برخلاب فلوراید ها و اکسید ها که به سختی در آب حل می شوند مورد استفاده  قرار می گیرند. یون های فلزی همچنین می توانند با استفاده از نانو ذرات پوشش داده شده ویا تعلیق شده پرداکنده شوند و یا با هدف کندوپاش و تبخیر فلزات رسوب شوند.خصوصیات فلز نقره

   نقره خالص فلزی براق و نسبتا نرم است که تا اندازه ای سخت تر از طلاست. زمانیکه این فلز پرداخت شود، دارای درخشندگی می‌شود و می‌تواند 95% از نور تابیده به خود را بازتاب نماید. این عنصر در میان کلیه فلزات ، مقام بهترین رسانا در زمینه گرما و الکتریسیته را دارا است و در زمینه قدرت چکش خواری و مفتول شوندگی دارای مرتبه دوم پس از طلا است. چگالی نقره 10.5 برابر آب است، بصورتیکه یک متر مکعب از آن دارای وزن 10500 کیلوگرم می‌باشد. نقره در 961 درجه سانتیگراد ذوب شده و در حدود 2200 درجه سانتیگراد می‌جوشد.

   طلا و نقره مانند محلولهای واقعی می‌توانند در هر نسبتی با یکدیگر مخلوط شده و آلیاژ تشکیل دهند. کیفیت نقره و یا بعبارت بهتر عیار آن بر حسب تعداد قسمت نقره خالص در 1000 قسمت مخلوط فلزات بیان می‌گردد و بطور معمول نقره تجاری دارای عیار 999 است.


ترکیبات نقره

نقره در ترکیباتش اکثرا بصورت یک ظرفیتی است. لکن اکسید ، فلوئورید و سولفید دو ظرفیتی نقره نیز ملاحظه شده است. تعدادی از ترکیبات مهم نقره عبارتند از:تحقیقات جدید

A DNA-stabilized silver nanoclusters/graphene oxide-based platform for the sensitive detection of DNA through hybridization chain reaction., Zhang, Siqi, Wang Kun, Bin Li Kai-, Shi Wei, Jia Wen-Ping, Chen Xiaoying, Sun Ting, and Han De-Man , Biosens Bioelectron, 2017 May 15, Volume 91, p.374-379, (2017)

Silver nanoparticles supported over mesoporous alumina as an efficient nanocatalyst for N-alkylation of hetero (aromatic) amines and aromatic amines using alcohols as alkylating agent., Paul, Priyanka, Bhanja Piyali, Salam Noor, Mandi Usha, Bhaumik Asim, Alam Seikh Mafiz, and Islam Sk Manirul , J Colloid Interface Sci, 2017 May 01, Volume 493, p.206-217, (2017)

Achillea millefolium L. extract mediated green synthesis of waste peach kernel shell supported silver nanoparticles: Application of the nanoparticles for catalytic reduction of a variety of dyes in water., Khodadadi, Bahar, Bordbar Maryam, and Nasrollahzadeh Mahmoud , J Colloid Interface Sci, 2017 May 01, Volume 493, p.85-93, (2017)

Vortex-assisted layer-by-layer assembly of silver nanowire thin films for flexible and transparent conductive electrodes., Kim, Changho, An Hyojin, Jung Arum, and Yeom Bongjun , J Colloid Interface Sci, 2017 May 01, Volume 493, p.371-377, (2017)

Using silver nanoparticle and thiol graphene quantum dots nanocomposite as a substratum to load antibody for detection of hepatitis C virus core antigen: Electrochemical oxidation of riboflavin was used as redox probe., Valipour, Akram, and Roushani Mahmoud , Biosens Bioelectron, 2017 Mar 15, Volume 89, Issue Pt 2, p.946-951, (2017)

Horseradish peroxidase-labeled silver/reduced graphene oxide thin film-modified screen-printed electrode for detection of carcinoembryonic antigen., Lee, S X., Lim H N., Ibrahim I, Jamil A, Pandikumar A, and Huang N M. , Biosens Bioelectron, 2017 Mar 15, Volume 89, Issue Pt 1, p.673-680, (2017)

Electrochemical sandwich-type biosensors for α-1 antitrypsin with carbon nanotubes and alkaline phosphatase labeled antibody-silver nanoparticles., Zhu, Gangbing, and Lee Hye Jin , Biosens Bioelectron, 2017 Mar 15, Volume 89, Issue Pt 2, p.959-963, (2017)

Carbon-based nanocomposites with aptamer-templated silver nanoclusters for the highly sensitive and selective detection of platelet-derived growth factor., Zhang, Zhihong, Guo Chuanpan, Zhang Shuai, He Linghao, Wang Minghua, Peng Donglai, Tian Junfeng, and Fang Shaoming , Biosens Bioelectron, 2017 Mar 15, Volume 89, Issue Pt 2, p.735-742, (2017)

Embedment of silver into temperature- and pH-responsive microgel for the development of smart textiles with simultaneous moisture management and controlled antimicrobial activities., Štular, Danaja, Jerman Ivan, Naglič Iztok, Simončič Barbara, and Tomšič Brigita , Carbohydr Polym, 2017 Mar 01, Volume 159, p.161-170, (2017)

Facile synthesis of Prussian blue nanocubes/silver nanowires network as a water-based ink for the direct screen-printed flexible biosensor chips., Yang, Pengqi, Peng Jingmeng, Chu Zhenyu, Jiang Danfeng, and Jin Wanqin , Biosens Bioelectron, 2017 Jun 15, Volume 92, p.709-717, (2017)


ایران شیمی
سولفات نقره فوق خالص
تولید و فروش سولفات نقره 99.99% برابر با مرک آلمان امتیاز 5 ستاره از 1044 بیننده
   

بالا +