لیست کامل مواد شیمیایی تولید شده

لیست کامل مواد شیمیایی آزمایشگاهی ارائه شده و محصولات صنعتی مجموعه ایران شیمی .

لیست ارائه شده بترتیب حروف الفبا می باشد

ردیف نام جزئیات جزئیات جزئیات توضیحات
1    آلومینات سدیم        
2    ارتو فسفات مس        
3    استئارات آلومینیوم        
4    استئارات پتاسیم        
5    استئارات روی        
6    استئارات سدیم        
7    استئارات کلسیم        
8    استئارات منیزیم        
9    استات آمونیوم        
10    استات پتاسیم        
11    استات روی        
12    استات سدیم        
13    استات سرب        
14    استات قلع        
15    استات کادمیوم        
16    استات کلسیم        
17    استات مس        
18    استات منگنز        
19    استات منیزیم        
20    اکسید آلومینیوم        
21    اکسید آهن (III)        
22    اکسید روی        
23    اکسید سرب        
24    اکسید طلا(III)        
25    اکسید کادمیوم        
26    اکسید کروم(III)        
27    اکسید کلسیم        
28    اکسید مس (II )        
29    اکسید مس ( I )        
30    اکسید منیزیم        
31    اکسید نقره        
32    اکسید نیکل        
33    اکسید سایر فلزات گرانبها        
34    اگزالات آمونیوم        
35    اگزالات پتاسیم        
36    اگزالات سدیم        
37    اگزالات کلسیم        
38    اگزالات سرب        
39    آمونیوم آهن(II)سولفاته - فرو سولفات آمونیوم        
40    آهک هیدراته        
41    برمید آهن        
42    برمید پتاسیم        
43    برمید سدیم        
44    بنزوآت پتاسیم        
45    بنزوآت سدیم        
46    بوراکس(سدیم تترا بورات)        
47    بی سولفات پتاسیم        
48    بی سولفات سدیم        
49    بی فلوراید آمونیوم        
50    بی کربنات پتاسیم        
51    بی کربنات سدیم        
52    بی کرومات آمونیوم        
53    بی کرومات پتاسیم        
54    بی کرومات سدیم        
55    پیگمنت کرومات سرب        
56    پیگمنت کرمات سرب مولیبداته        
57    پیگمنت کرومات کلسیم        
58    پیگمنت کرومات نقره        
59    تارتارات آمونیوم        
60    تارتارات پتاسیم        
61    تارتارات سدیم        
62    تترا کلرید ژرمانیوم        
63    تترا کلرید قلع        
64    تری پتاسیم فسفات        
65    تری سدیم فسفات        
66    تری کلسیم فسفات        
67    دی پتاسیم مونو هیدروژن فسفات        
68    دی سدیم مونوهیدروژن فسفات        
69    دی کلسیم فسفات        
70    رنگدانه سولفات باریم        
71    رنگدانه سولفات سرب        
72    سولفات استرانسیم        
73    سولفات آلومینیوم        
74    سولفات آمونیوم آزمایشگاهی        
75    سولفات آمونیوم عمده صنعتی        
76    سولفات آهن        
77    سولفات مضاعف آهن (آمونیوم دار)        
78    سولفات بیسموت        
79    سولفات پتاسیم        
80    سولفات روی        
81    سولفات سدیم        
82    سولفات فرو        
83    سولفات کادمیوم        
84    سولفات کبالت        
85    سولفات کروم        
86    سولفات کلسیم سینتتیک        
87    سولفات مس        
88    سولفات مضاعف آلومینیوم(آمونیوم دار)        
89    سولفات مضاعف آلومینیوم(پتاسیم دار)        
90    سولفات منگنز        
91    سولفات منیزیم        
92    سولفات نقره        
93    سولفات نیکل        
94    سولفیت سدیم        
95    سولفید آلومینیوم        
96    سولفید باریم        
97    سولفید سرب        
98    سولفید فرو        
99    سولفید فریک        
100    سولفید کادمیوم        
101    سولفید کروم        
102    سولفید کلسیم        
103    سولفید مس        
104    سولفید نقره        
105    سولفید نیکل        
106    سیترات آمونیوم        
107    سیترات پتاسیم        
108    سیترات سدیم        
109    سیلیکات آلومینیوم        
110    سیلیکات منیزیم        
111    سیلیکات آهن(II)        
112    فرمیات آمونیوم        
113    فرمات پتاسیم        
114    فرمات سدیم        
115    فسفات آهن        
116    فسفات روی        
117    فسفات کادمیوم        
118    فسفات منگنز        
119    فلوراید پتاسیم        
120    فلوراید سدیم        
121    فلوراید کادمیوم        
122    فلوراید کلسیم        
123    فلوراید مس        
124    فنات پتاسیم        
125    فنات سدیم        
126    کربنات باریم        
127    کربنات روی        
128    کربنات فرو        
129    کربنات فریک        
130    کربنات کادمیوم        
131    کربنات کبالت        
132    کربنات کروم        
133    کربنات کلسیم        
134    کربنات مس        
135    کربنات نقره        
136    کربنات نیکل        
137    کرومات پتاسیم        
138    کرومات سدیم        
139    کلرور بیسموت        
140    کلرور فریک        
141    کلرید آلومنیوم        
142    کلرید آمونیوم        
143    کلرید باریم        
144    کلرید پتاسیم        
145    کلرید روی        
146    کلرید سدیم        
147    کلرید سرب        
148    کلرید طلا        
149    کلرید کلسیم        
150    کلرید لیتیم        
151    کلرید مس(II)        
152    کلرید منیزیم        
153    کلرید نقره        
154    کلسیم برماید        
155    گلوکونات آهن        
156    گلوکونات روی        
157    لاکتات پتاسیم        
158    لاکتات سدیم        
159    لاکتات کلسیم        
160    مونو آمونیوم فسفات        
161    مونو پتاسیم دی هیدروژن فسفات        
162    مونو کلسیم فسفات        
163    مونوسدیم دی هیدروژن فسفات        
164    نیترات استرانسیم        
165    نیترات آمونیوم        
166    نیترات باریم        
167    نیترات بیسموت        
168    نیترات پتاسیم        
169    نیترات روی مایع        
170    نیترات سدیم        
171    نیترات سرب        
172    نیترات فریک        
173    نیترات کادمیوم        
174    نیترات کبالت        
175    نیترات کلسیم        
176    نیترات مس        
177    نیترات منگنز (مایع)        
178    نیترات منیزیم        
179    نیترات نیکل        
180    نیترات نقره        
181    هیدروِژن تترا کلرو آئورات (III)        
182    هیدروکسید آلومینیوم        
183    هیدروکسید باریم        
184    هیدروکسید روی        
185    هیدروکسید سرب        
186    هیدروکسید قلع (IV)        
187    هیدروکسید کادمیوم        
188    هیدروکسید کبالت        
189    هیدروکسید مس        
190    هیدروکسید منگنز        
191    هیدروکسید منیزیم        
192    هیدروکسید نقره        

 


ایران شیمی قادر است محصولات شیمیایی با درجه خلوص مورد درخواست شما را تولید کرده و در اختیار شما قرار دهد. کافیست با ما تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت لیست محصولات روی لیست مواد شیمیایی ایران شیمی کلیک کنید.

   

بالا +